BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:99. Error 9: Invalid character

Main Menu

panelPDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 września 2010 21:43

 

Projekt współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

logo

DLA DZIECI

Prowadzone będ± zajęcia z wykorzystaniem nowatorskiego programu ?Klucz do uczenia się??, zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, zajęcia umuzykalniaj±ce, logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna.

 

Wiosn± planowane s± wycieczki w formie warsztatów ?Ty-Ja-¦wiat? maj±cych charakter pro-zawodowy, ukierunkowane na wzbudzenie u dzieci zainteresowania otaczaj±cym je ¶wiatem i prac± ludzk±.

 

DLA RODZICÓW

Dla Rodziców dzieci bior±cych udział w projekcie przewidziany jest warsztat ?Klucz do sukcesu twojego dziecka? z zastosowania zabaw fundamentalnych w wychowaniu dziecka oraz integracyjny Piknik Rodzinny pn. ?Różni i Równi?.

Bez opłat

Projekt jest realizowany przez Gminę Zbrosławice we współpracy z Gminnym Zespołem Obsługi Placówek O¶wiatowych w Zbrosławicach z siedziba w Kamieńcu oraz Przedszkolami w Wieszowie, Kamieńcu, Kopienicy, ¦więtoszowicach i Przezchlebiu.. Jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej, dlatego wszystkie zajęcia dla dzieci oraz rodziców prowadzone w ramach projektu s± bezpłatne.

Zapraszamy

Jeżeli jeste¶cie Państwo mieszkańcami gminy Zbrosławice i macie dziecko w wieku przedszkolnym - zapraszamy!
Więcej informacji można uzyskać u Dyrektorów Przedszkoli realizuj±cych projekt lub bezpo¶rednio u Kierownika Projektu ? dane teleadresowe dostępne w zakładce KONTAKT.

 

Poprawiony: środa, 01 grudnia 2010 22:16